Lausunto SDP:n periaatejulistusluonnoksesta

etusivu
YPSY:n mielestä periaatejulistustyöryhmän lausunnolla oleva luonnos on hyvä perusta puolueen periaatejulistuksen viimeistelylle ja sen käsittelylle puoluekokouksessa kesäkuussa 2020, jossa se tulisi hyväksyä yhdessä uuden poliittisen… Avainsanat:

Puoluehallitukselle 25.11.2016

Kannanottoja
YHTEISKUNTAPOLIITTISEN SOS.DEM. YHDISTYS RY:N LAUSUNTO SDP:N PERIAATEOHJELMALUONNOKSESTA (Käsitelty johtokunnassa 17.11.2016 ja hyväksytty YPSYn syyskokouksessa 23.11.2016) YPSYn mielestä on paikallaan uudistaa SDP:n periaateohjelma vastaamaan nykyajan tarpeita…

Ypsyn lausunto SDP:n periaateohjelmaluonnoksesta

Kannanottoja
Ypsy käsitteli ja hyväksyi syyskokouksessa 23.11. 2016 lausunnon SDP:n periaateohjelmaluonnoksesta. Siinä nostetaan esille mm seuraavia seikkoja: SDP:n on luotava sellainen perisaateohjelma, joka irrottaa puolueen nuutuneisuuden…

Asuntorakentamisesta kärkihanke kaupunkipolitiikkaan

Kannanottoja
Kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen, Kuntaliitto Keskustelutilaisuus YPSYssä 16.11.15 Asuntorakentamisesta kärkihanke kaupunkipolitiikkaan 1. Tausta: Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys talouskasvun ja työllisyyden kehityksen kannalta on lähtökohtana tunnistettava Kaupunkien…

”Sosialidemokratian aateperintö ja arvomme tänään”

Kannanottoja
Periaateohjelman uudistaminen, keskustelu 27.1.2016. Raportti Iivo Salmi. YPSY:n ym. osastojen yhteisen avoimen työryhmän  1. keskustelu, aiheena ”Sosialidemokratian aateperintö ja arvomme tänään”, alustajana Mikko Majander. Alustuksessa…

Aloite Venäjä-osaamisen vahvistamiseksi

Aloitteet
Naapurimaamme Venäjä tarjoaa Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia. Meidän on osattava tarttua niihin ja käyttää niitä. Tämä edellyttää oikeata asennetta, aitoa kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Meidän on osattava…

Aloite rakennusten hengitysilman epäpuhtauksien poistamiseksi

Aloitteet
Rakentamisen taso on maassamme huomattavasti laskenut. Sen seurauksena arviolta 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteuden ja homeiden aiheuttamalle hengitysilman epäpuhtaudelle. Tilanne on erittäin paha…

Heikki Oksanen: Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus tunnetaan huonosti

Kannanottoja
EUROOPAN UNIONIN VAKAUS- JA KASVUSOPIMUS Budjettikuri EU:n perussopimukseen 1991 Maastrichtissa ja sen täsmennys vakaus- ja kasvusopimuksessa 1997 Liiallisia alijäämiä koskeva menettely tuli EU-lainsäädäntöön Maastrichtin sopimuksella…