Aloitteet, ohjelmat ja ehdolla johtoon

Blogi,etusivu

Tässä blogissa YPSYn pj Eila Nevalainen kirjoittaa SDP:n tulevasta puoluekokouksesta ja siihen valmistautumista.

  • Pari sanaa säännöistä
  • Uusimuotoinen politiikkaohjelma
  • Ehdokkaita johtotehtäviin

Helsingin puoluekokousedustajat saivat eilen maanantaina (30.1. 2017) käsitellyksi viimeisetkin puoluekokousaloitteet. Niihin kuuluu mm. aloite puolueen vapaajäsenyyden poistamisesta, jota Helsingin edustajat kannattavat. Nykyisin vapaajäsenyys tulee automaattisesti jäsenelle, joka on täyttänyt 65 vuotta ja maksanut jäsenmaksua 30 vuodelta.
Tämä on johtanut siihen, että puolueessa on enemmän vapaa- kuin maksavia jäseniä, vaikka monet vapaajäsenet jatkavatkin jäsenmaksun vapaaehtoista maksamista vapaajäseniksi tultuaan.
Jos sääntömuutos hyväksytään, ei tästä alkaen enää tultaisi vapaajäseniksi automaattisesti, mutta jäsenmaksusta voisi toki edelleen saada vapautuksen sitä hakemalla ja tietyin edellytyksin.

Toinen sääntömuutos, jota puoluehallitus esittää, liittyy puoluehallituksen kokoonpanoon. Puoluehallitus nimittäin esittää, että puoluekokouksessa valitaan puheenjohtaja, puoluesihteeri, kolme varapuheenjohtajaa ja lisäksi jokaisesta piirijärjestöstä yksi puoluehallituksen jäsen. Tämä muutos varmistaisi kullekin piirille ainakin yhden paikan puoluehallituksessa. Tosiasiallisena joskin tahattomana seurauksena voisi olla myös se, että puoluehallitus muuttuisi yleispoliittisesta enemmän piirisidonnaiseksi elimeksi. Tässä vaiheessa on epävarmaa, meneekö tämä sääntömuutos läpi.
Helsingin sd:n ehdokkaat puoluehallitukseen ovat Vertti Kiukas ja Kaarin Taipale.

Isoja ohjelmia työn alle

Iso hanke, jonka puoluekokous todennäköisesti potkaisee liikkeelle, on poliittisen ohjelman laatiminen seuraavalle puoluekokoukselle. Se mm. kokoaisi yhteen sektoriohjelmat.

SDPn varapuheenjohtaja Sanna Marin selosti Ypsyn kokouksessa 26.1. poliittisen ohjelman ideaa ja tavoitteita. Tällainen puoluekokouksesta toiseen rullaava poliittinen ohjelma on SDPssa uutta.

Lahden puoluekokouksen jälkeen myös periaateohjelman valmistelu jatkuu.
Voi arvata, että näiden kahden ison ohjelman samanaikainen valmistelu on asettaa voimavarat kovalle koetukselle.

Lisäksi hyväksyttäneen aloite, jossa edellytetään globaali- ja kehityspoliittisen ohjelman laatimista. Ohjelmat tulevat myös jäsenistön käsittelyyn. Äänekkäästi on vaadittu, että siihen tulee varata riittävästi aikaa.

Ehdolla johtoon

Ehdolla puheenjohtajiksi: Timo Harakka, Antti Rinne, Tytti Tuppurainen
Ehdolla puoluesihteereiksi: Hanna Kuntsi, Tuomas Kurttila, Antton Rönnholm, Mikko Salmi
Ehdolla puolueen varapuheenjohtajiksi: Sanna Marin, Maarit Feldt-Ranta, Teemu Hirvonen, Ari Marjeta, Ville Skinnari
Ehdolla puoluevaltuuston puheenjohtajaksi: Krista Kiuru, Sirpa Paatero. Vielä hetki sitten mainittiin myös Tarja Filatovin nimi.

SDP:n 45. puoluekokous Lahdessa 3.-5.2. 2017.