Nuoret ottivat paikkansa Lahdessa

Blogi,etusivu

Tässä blogissa YPSYn pj Eila Nevalainen on kirjoittanut SDP:n  puoluekokouksesta ja siihen valmistautumista. Tämä on puoluekokoussarjan kuudes ja viimeinen kirjoitus.

SDP:n 45. puoluekokous Lahdessa oli intensiivinen ja mieleenpainuva kokemus. Kiitos kaikille, jotka äänestitte minut sinne.

Puoluekokouksen isot tapahtumat on välitetty julkisuuteen. Tässä blogissa kerrotaan helsinkiläisvalinnat ja todetaan, miten periaateohjelman laatiminen jatkuu. Lopuksi esitän pari omaa huomiota muutosvirroista.

Helsinkiläisten näkökulmasta puoluekokous sujui hyvin. Puoluehallitukseen valittiin ehdokkaamme Vertti Kiukas. Toinen ehdokkaamme Kaarin Taipale nousi puoluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Hänkin pääsee seuraamaan puoluehallituksen kokouksia, mikäli puoluehallitus noudattaa puoluekokouksen toivetta. Ja miksi ei noudattaisi.

Tuloksesta voimme kiittää helsinkiläisten puolesta neuvotellutta vaalivaliokunnan jäsentä Heta Välimäkeä ja puoluekokousryhmää johtanutta piirin pj Pentti Arajärveä.

Uusi puoluesihteeri Antton Rönnholm on kuntavaaliehdokas Helsingissä, mutta hänhän ei tehtävässään voi edustaa mitään kulmakuntaa.

Kaksi helsinkiläistä kutsuttiin myös puolueen kunniajäseniksi: Jyrki Lohi ja Maija Savolainen.

Periaateohjelma menee jatkotyöskentelyyn, kuten tiedettiin odottaakin. Tavoitteena on tiivis periaatejulistus. Tähän asti periaateohjelmaluonnoksena kulkenut teksti on nyt saanut uuden otsikon ja vähäisemmän statuksen: ”Tulevaisuus ja uudet haasteet – suuntaviivoja SDP:n 2020-luvun politiikalle”. Tämä teksti on taustaa strategiselle ohjelmatyölle, joka niin ikään käynnistyy puoluekokouksen velvoittamana.  Ensimmäinen välitarkastelu periaate- ja poliittisesta ohjelmasta on määrä olla puolue-elinten käytettävissä keväällä 2018.

Toiveena on niinikään, että osastoille jäisi riittävästi aikaa kommentoida ohjelmien sisältöjä.

Muutama havainto muutoksista

Nuoret ottivat Lahden kokouksessa näkyvästi paikkansa.  Voi veikata, että tämä  vaikuttaa pysyvästi  SDPn politiikkaan mm. sosiaaliturvan, perhevapaiden ja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Tällaiset maltilliset uudistukset ovat tulleet osaksi puolueen valtavirtaa. Myös ymmärrys ilmastonmuutoksesta on lisääntynyt, ruokavastuu (lihaverosta äänestettiin) ja eläintensuojelu ovat esimerkkejä nousevista uusista teemoista. Kestävä kehitys yhdistää monta erillistä politiikka-aluetta, mutta siitä puhumme vielä liian ulkokohtaisesti. Tarvitaan aitoa sitoutumista.

Sdp pyrkii myös palaamaan kansainväliseksi ja eurooppalaiseksi voimaksi, kuten puheenjohtaja Antti Rinne kertoi linjapuheessaan. Onnistuessaan tämä on syvä muutos SDP:n näkyvään politiikkaan.  Panostaminen kansainvälisyyteen vaatii uskoakseni sitä, että  puheenjohtaja tukeutuu Sdp:n kansainvälisen  ja Eurooppa-politiikan osaajiin, joita on mm. eduskuntaryhmässä.

Puoluekokouksen alla oli vahvasti esillä mahdollisuus järjestää puheenjohtajan valinnasta neuvoa-antava jäsenäänestys. Nyt sitä ei käyty, mutta puheenjohtajaehdokkaat esiintyivät yli kymmenessä yhteisessä paneelissa eri puolilla maata. Mielestäni monet sellaiset näkemykset, jotka toistuivat ehdokaspaneeleissa, olivat pitkälti löytäneet tiensä puheenjohtaja Antti Rinteen linjapuheeseen, jonka hän piti puoluekokouksen päätteeksi. Tämä osoittaa, että puheenjohtajakisalla oli vaikutusta myös siihen, miten politiikan sisältöä sanoitetaan. Mietittäessä jäsenäänestyksen järjestämistä jatkossa tämäkin näkökulma kannattaa ehkä pitää mielessä.