Periaateohjelma teettää vielä töitä

Blogi,etusivu

Tässä blogissa YPSYn pj Eila Nevalainen kirjoittaa SDP:n tulevasta puoluekokouksesta ja siihen valmistautumisesta.

Tässä puoluekokousblogissa:

  1. periaateohjelmasta
  2. YPSYn aloitteista
  3. puoluehallituksesta

Periaateohjelmasta on nyt olemassa puoluehallituksen hyväksymä esitys, joka käsitellään Lahden kokouksessa.

Helsingin puoluekokousedustajat puivat esitystä sunnuntaina 18.12. pitämässään kokouksessa.

Esitystä arvosteltiin varsin ankarasti sekä sisällön, rakenteen että tyylinkin suhteen. Koettiin mm., että aatteen, arvojen ja tavoitteiden sekä keinojen erittely oli selkiytymätöntä. Yleisenä toivomuksena oli, että puoluekokoukseen tulisi vielä uudelleen kirjoitettu versio, koska katsottiin, että esitystä ei saada tekstimuutoksin hyväksyttävään kuntoon. Uuden version laatiminen tiukassa aikataulussa on nyt puoluekokouksen periaateohjelmanvaliokunnan käsissä. Kyseeseen voi tulla myös lyhyempi julistus periaatteista.

YPSYn kolme puoluekokousaloitetta ovat saaneet puoluehallitukselta periaatteellista kannatusta. Sisäilmaongelmien ratkaisemisesta (aloite 119) puoluehallitus esittää, että puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyihin tavoitteisiin. Lausunnossa kuvataan myös, mitä sosialidemokraatit ovat tehneet asian hyväksi.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous yhtyy YPSYn aloitteeseen Valtion ja kirkon suhteen harkinnasta (aloite 149). Lausunnon mukaan kyse on arvokeskustelusta, johon pitää aktiivisesti osallistua.

Monikulttuurisuuden laaja-alainen kehittäminen (aloite 163) saa niinikään puoluehallitukselta yleistä tukea, joskin YPSYn ehdottamia erillisohjelmia parempana menettelynä pidetään monikulttuurisuuden läpileikkaavuutta SDPn politiikkalinjauksissa.

Puoluekokousaloitteisiin voi tutustua täältä.

Puoluehallituksesta

Helsinki on nyt SDP:n neljänneksi suurin piiri. Helsinki tavoittelee tämän mukaista ja nykyistä paljon vahvempaa edustusta  puoluehallitukseen eli kahta paikkaa nykyisen nollatilanteen sijasta.  Edellinen puoluekokous nimittäin teki sen epäonnekkaan tulkinnan, jonka mukaan puoluesihteeri olisi samalla Helsingin edustaja puoluehallituksessa. Tällainen kaksoismandaatti ei voi toimia. Helsingin puoluekokousedustajat ottavat kantaa puoluehallitustavoitteeseen seuraavassa kokouksessa eli 14.1. 2017. Ehdokkaiden tulisi ilmoittautua sitä ennen.

Puoluekokouksessa tulee esille myös sääntöehdotus, että puoluehallitus muodostettaisiin periaatteella 1/piiri. Ehdotusta ei sunnuntai-iltana tarkemmin käsitelty, mutta lyhyessä keskustelussa oltiin varauksellisia, koska puoluevaltuusto jo on sääntömääräisesti aluesidonnainen.

Puheenjohtajaehdokkaita on tässä vaiheessa kaksi. Ehdokkaille tullaan järjestämään eri puolilla maata avoimia ehdokaspaneeleja. Puoluesihteeriksi pyrkivät esittäytyvät puoluekokouksessa piiriryhmille. Mahdolliset avoimet puoluesihteeripaneelit ovat piirien ja/tai puolueosastojen aloitteellisuuden varassa. 

Seuraava blogi: viimeistään 15.1. 2017 eli välittömästi Helsingin puoluekokousedustajien seuraavan kokouksen jälkeen.