Kirjoituksia

SODAN LAIT JA VIIDES RIKOS RAUHAA VASTAAN

Sveitsiläinen Henry Dunant järjesti vapaaehtoisia auttamaan Solferinon taistelun uhreja Pohjois-Italiassa vuonna 1859. Hän esitti, että kaikkiin maihin perustettaisiin järjestö avustamaan sodanaikaista lääkintähuoltoa ja että haavoittuneiden hoito turvattaisiin kansainvälisin sopimuksin. Genevessä 1863 perustetusta toimikunnasta muodostui Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC). Suomen…
Lue lisää

Lue täältä Mauno Koivisto -juhlaseminaarin puhujien alustukset

Pääjohtaja Erkki Liikanen: Mauno Koivisto talousmiehenä ja päättäjänä Ingvar Carlsson: Finland och Sverige i Europa i förändring Kansliapäällikkö Jaakko Kalela: Suomi, Itämeri, Eurooppa Professori Pauli Kettunen: Eturistiriidat  ja suunnittelu yhteiskuntapolitiikassa VTT Pekka Sutela: Tulevaisuuden Venäjä  
Lue lisää

Heikki Oksanen: Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus tunnetaan huonosti

EUROOPAN UNIONIN VAKAUS- JA KASVUSOPIMUS Budjettikuri EU:n perussopimukseen 1991 Maastrichtissa ja sen täsmennys vakaus- ja kasvusopimuksessa 1997 Liiallisia alijäämiä koskeva menettely tuli EU-lainsäädäntöön Maastrichtin sopimuksella joulukuussa 1991, olennaiseksi osaksi yhteisvaluuttaan siirtymistä. Kuuluisat numeroarvot julkisen talouden alijäämälle 3 % bruttokansantuotteesta ja…
Lue lisää

On kansalaisten etu vahvistaa pankkisääntelyä

Pääjohtajan Erkki Liikasen johtaman korkean tason työryhmän raportti EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamiseksi on kohdannut kovaa kritiikkiä suurten pankkien taholta  Suomessa  ja ulkomailla. Tämä vaikuttaa kokonaistalouden kannalta katsottuna oudolta,   kun pidetään mielessä lähihistorian aikana sääntelemättömien rahoitusmarkkinoiden ongelmista aiheutuneet talouslamat  ja jättityöttömyys.…
Lue lisää

Vain reaalivakuudet turvaisivat Suomen lainasaatavat Kreikalta

  Pankinjohtaja Pekka Koivusalo, YPSYn johtokunnan sihteeri toteaa seuraavaa: Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtajan Heikki Niemeläisen artikkeli vieraskynäpalstalla Helsingin Sanomissa 24.5.2010 kiinnittää huomiota Kreikalle luvattujen lainojen ja takauksien vakuudettomuuteen. Ihmettelen sitä pankkialan asiantuntijana. Miten on mahdollista, että taloudelliseen kurimukseen joutunut Kreikka voisi…
Lue lisää