Kannanottoja

Lausunto SDP:n periaatejulistusluonnoksesta

YPSY:n mielestä periaatejulistustyöryhmän lausunnolla oleva luonnos on hyvä perusta puolueen periaatejulistuksen viimeistelylle ja sen käsittelylle puoluekokouksessa kesäkuussa 2020, jossa se tulisi hyväksyä yhdessä uuden poliittisen ohjelman kanssa. Luonnos on kuitenkin pitkä ja sitä tulisi lyhentää ja tiivistää. Siinä tulisi keskittyä…
Lue lisää

Puoluehallitukselle 25.11.2016

YHTEISKUNTAPOLIITTISEN SOS.DEM. YHDISTYS RY:N LAUSUNTO SDP:N PERIAATEOHJELMALUONNOKSESTA (Käsitelty johtokunnassa 17.11.2016 ja hyväksytty YPSYn syyskokouksessa 23.11.2016) YPSYn mielestä on paikallaan uudistaa SDP:n periaateohjelma vastaamaan nykyajan tarpeita ja suomalaisten odotuksia ja toiveita sosialidemokraattiselta liikkeeltä. Periaateohjelman uudistaminen on haastava tehtävä nykyaikana ympäröivän maailman…
Lue lisää

Ypsyn lausunto SDP:n periaateohjelmaluonnoksesta

Ypsy käsitteli ja hyväksyi syyskokouksessa 23.11. 2016 lausunnon SDP:n periaateohjelmaluonnoksesta. Siinä nostetaan esille mm seuraavia seikkoja: SDP:n on luotava sellainen perisaateohjelma, joka irrottaa puolueen nuutuneisuuden vaikutelmasta, vastaa ajan haasteisiin ja antaa suunnan tulevien vuosien poliittiselle toiminnalle sekä puhuttelee myös liikkeen…
Lue lisää

Asuntorakentamisesta kärkihanke kaupunkipolitiikkaan

Kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen, Kuntaliitto Keskustelutilaisuus YPSYssä 16.11.15 Asuntorakentamisesta kärkihanke kaupunkipolitiikkaan 1. Tausta: Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys talouskasvun ja työllisyyden kehityksen kannalta on lähtökohtana tunnistettava Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys talouskasvun ja työllisyyden kehityksen kannalta on lähtökohtana tunnistettava. Suomi tarvitsee uutta kasvua…
Lue lisää

”Sosialidemokratian aateperintö ja arvomme tänään”

Periaateohjelman uudistaminen, keskustelu 27.1.2016. Raportti Iivo Salmi. YPSY:n ym. osastojen yhteisen avoimen työryhmän  1. keskustelu, aiheena ”Sosialidemokratian aateperintö ja arvomme tänään”, alustajana Mikko Majander. Alustuksessa ja keskustelussa esille tullutta: Edellinen periaateohjelma on vuodelta 1999, mikä tarve on uudelle ohjelmalle? Onko…
Lue lisää

Aloite Venäjä-osaamisen vahvistamiseksi

Naapurimaamme Venäjä tarjoaa Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia. Meidän on osattava tarttua niihin ja käyttää niitä. Tämä edellyttää oikeata asennetta, aitoa kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Meidän on osattava nähdä Venäjä ja venäläiset kumppanina, jonka kanssa voimme tehdä molempia hyödyttäviä asioita. Se edellyttää molemminpuolista kunnioitusta,…
Lue lisää

Aloite rakennusten hengitysilman epäpuhtauksien poistamiseksi

Rakentamisen taso on maassamme huomattavasti laskenut. Sen seurauksena arviolta 600 000 – 800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteuden ja homeiden aiheuttamalle hengitysilman epäpuhtaudelle. Tilanne on erittäin paha päiväkodeissa, kouluissa ja terveydenhoidon ja sosiaalialan rakennuksissa. Arvioidaan, että 62 000 – 94 000 peruskoululaista ja 12 000…
Lue lisää

Heikki Oksanen: Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus tunnetaan huonosti

EUROOPAN UNIONIN VAKAUS- JA KASVUSOPIMUS Budjettikuri EU:n perussopimukseen 1991 Maastrichtissa ja sen täsmennys vakaus- ja kasvusopimuksessa 1997 Liiallisia alijäämiä koskeva menettely tuli EU-lainsäädäntöön Maastrichtin sopimuksella joulukuussa 1991, olennaiseksi osaksi yhteisvaluuttaan siirtymistä. Kuuluisat numeroarvot julkisen talouden alijäämälle 3 % bruttokansantuotteesta ja…
Lue lisää